برگزاری کارگاه یک روزه ارولوژی - هتل پردیسان مشهد

تاریخ نگارش : چهارشنبه ۱۳۹۵/۱/۴

کارگاه یک روزه ارولوژی با همکاری انجمن ارولوژی خراسان، در هتل پردیسان مشهد با حضور اساتید و پزشکان محترم استان برگزار گردید.

کارگاه یک روزه اورولوژی با همکاری انجمن اورولوژی خراسان، در هتل پردیسان مشهد با حضور اساتید و پزشکان محترم استان برگزار گردید. در این نشست اساتید بزرگوار مقالاتی پیرامون موضوعات مختلف اورولوژی، ارائه نمودند. همچنین جناب آقای دکتر آقامیر مقاله ای در مورد کاربرد ابزار فلکسیبل و لیزر در اورولوژی ارائه نمودند که مورد استقبال حضار قرار گرفت. 

بازدید : ۲۷۸۰ نفر